آزمون تابعیت آلمان
سه‌شنبه, 09 می 2017 / Published in آلمان, حقوق بین الملل
به طور کلی کشورها جهت تائید صلاحیت افراد به منظور اعطای تابعیت روش هایی را در نظر می گیرند که در بین این کشورها ، کشور آلمان برای اعطای تابعیت به متقاضیان مهاجرت به آلمان ، آزمون اعطای شهروندی آلمان را برگزار می کند . در مقاله تابعیت آلمان به این آزمون اشاره شد ،
تحصیل-تابعیت-آلمان
شنبه, 06 می 2017 / Published in حقوق بین الملل
تابعیت آلمان همانطور که در مقاله تابعیت به آن اشاره شد ، تفاوت هایی در تحصیل تابعیت های اصلی و تابعیت های اکتسابی وجود دارد . این تفاوت ها و نیازمندی هایی که باید در طول اقامت و بعد از اقامت دائم در هر کشوری آن ها را فراهم نمود در کشورهای مختلف متفاوت می
اقامت و اقامتگاه
سه‌شنبه, 18 آوریل 2017 / Published in حقوق بین الملل
در حقوق بین الملل خصوصی ، بحث اقامت و اقامتگاه جایگاه ویژه ای دارد . بدون شک تا مشخص نبودن اقامتگاه فرد ، نمی توان برخی امور مهم را به آن نسبت داد . اما اینکه تعریف اقامت و اقامتگاه چیست و چگونه بعد از بدست آوردن اقامت موقت و اقامت دائم در روش های
تفاوت اقامت و تابعیت
یکشنبه, 16 آوریل 2017 / Published in حقوق بین الملل
به طور حتم اولین موضوعی که متقاضیان امر روش های قانونی مهاجرت در روند تصمیم گیری خود به آن توجه می کنند ، موضوع اقامت و تابعیت درکشور مقصد می باشد . اینکه متخصصان حقوق بین الملل خصوصی از اقامت موقت ، اقامت دائم ، تابعیت ، روش های تحصیل تابعیت ، تفاوت اقامت و
تابعیت مضاعف
یکشنبه, 16 آوریل 2017 / Published in حقوق بین الملل
کارشناسان ارشد حقوق بین الملل در موسسه حقوقی وکلای مهر آفرین رجبی علاوه بر اینکه در این مقاله نگارشی را از علل ایجاد تابعیت مضاعف خواهند داشت ، این نکته را متذکر می شوند تا علاقمندان به تابعیت های دوگانه و چندگانه خواستار روش های قانونی مهاجرت بدانند در حقوق بین الملل همانطور که بی
تابعیت
شنبه, 11 مارس 2017 / Published in حقوق بین الملل
یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی ، مبحث تابعیت است . به طور حتم اخذ تابعیت کشور مقصد ، هدف نهایی شخصی است که می خواهد روش های قانونی مهاجرت را طی کند . بنابراین دانستن اینکه چگونه می توان به تابعیت یک کشور دست یافت ، یا اینکه بعد از گذشت چه
حقوق بین الملل
پنج‌شنبه, 09 مارس 2017 / Published in حقوق بین الملل
به طور کلی حقوق را می توان به دو دسته حقوق داخل و حقوق بین الملل تقسیم بندی کرد که در حقوق داخل به مباحث حقوق مدنی و حقوق کیفری می پردازند و در بین الملل که به آن خواهیم پرداخت ، هدف ایجاد همبستگی بین کشور ها و ملت ها را دارد . با