کار در مجارستان
چهارشنبه, 20 ژانویه 2021 / منتشر شده در مجارستان
کار در مجارستان را متقاضیان ایرانی بسیاری انتخاب کرده و به دنبال زندگی بهتر راهی این کشور می شوند ، مجارستان یک قدرت متوسط است و از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی ، پنجاه و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین PPP ، از بین ۱۸۸ کشوری است که توسط صندوق بین المللی پول اندازه