کانادا

مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا

مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا

مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا یکی از برنامه هایی است که به کارآفرینان و افراد خود اشتغال اجازه مهاجرت به کانادا را می دهد ، دولت فدرال از برنامه خود اشتغالی برای جذب افرادی که مایل و قادر به مشاغل آزاد هستند استفاده می کند ، توجه داشته باشید افرادی که قصد خود اشتغالی در کبک را دارند ، تحت این برنامه واجد شرایط نیستند و آنها می توانند از طریق برنامه خود اشتغالی کبک به مهاجرت به کانادا بپردازند.

ما در شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) ، در زمینه حقوق مهاجرت کانادا تخصص و سالها تجربه داریم.

پیش تر در همین سایت در مقاله سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کانادا در خصوص روشهای مهاجرت کاری به این کشور به طور کامل توضیح داده ایم که دعوت می کنیم آن مقاله را نیز بخوانید.

کشاورزان خود اشتغال ، ورزشکاران بین المللی ، حرفه ای ، یا افراد در صنعت هنر و فرهنگ که می توانند ثابت کنند دارای توانایی خود اشتغالی در کانادا هستند ، مشروط به اینکه شرایط معیار انتخاب رشته را دارند ، واجد شرایط ویزای مهاجرت تجاری در برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا هستند.

در مقایسه با سایر جریانهای مهاجرت تجاری ، که در آن متقاضیان باید مبلغی از سرمایه خود را در یک شرکت یا دولت سرمایه گذاری کنند ، یا از یک سازمان خصوصی تأمین مالی شوند ، از متقاضیان واجد شرایط خواسته می شود که مدرکی از تجربه در صنعت خود و همچنین شواهدی مبنی بر موفقیت در مشاغل آزاد را ارائه دهند.

برای این منظور متقاضیان باید حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط در صنعت حرفه ای در پنج سال قبل از درخواست مهاجرت تجاری خود داشته باشند ، ورزشکاران حرفه ای و افراد در صنعت هنر و فرهنگ نیز باید مدارک زیر را ارائه دهند:

 • دو سال خود اشتغالی در صنعت خود ، یا
 • دو سال مشارکت در سطح جهانی در حوزه خود ، یا
 • ترکیبی از یک سال از هریک از موارد فوق

اشخاص خود اشتغال که مایل به مالکیت و اداره مزرعه هستند باید دارای دو سال سابقه مدیریت مزرعه در دوره پنج ساله بلافاصله قبل از درخواست خود باشند ، همه کسانی که برای برنامه خود اشتغالی فدرال درخواست می کنند باید قصد اقامت در هر استان یا قلمرو کانادا را داشته باشند به استثنای کبک ، که برنامه مهاجرت خود اشتغالی خود را دارد.

مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا

معیارهای انتخاب برای خود اشتغالی کانادا

علاوه بر برآوردن شرایط لازم ، متقاضیان برای ارزیابی ویزای خود اشتغالی ، از سیستم امتیازدهی به شرح جدول زیر برخوردار خواهند شد و در صورت تمایل به مهاجرت به کانادا به عنوان یک شخص خود اشتغال ، متقاضیان باید حداقل ۳۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز بالقوه را کسب کنند ، به عنوان مثال اگر پنج سال تجربه قابل اثبات شده داشته باشید ، ۳۵ امتیاز دریافت می کنید و اگر فقط می توانید دو سال سابقه کار خود را اثبات کنید ، امتیاز آن ۲۰ است.

افسری که درخواست را دریافت می کند سن شما را نیز در نظر می گیرد ( با کسر امتیاز برای هر سال بالای 49 سال و زیر 21 سال ) ، سطح تحصیلات و سطح زبان شما امتیاز شما را افزایش می دهد و ” سازگاری ” شما برای ادغام با فرهنگ کانادایی نیز نقش خواهد داشت.

حداکثر امتیازمعیار های انتخاب
25تحصیلات
35تجربه
10سن
24
 • تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه
 • 6
 • تطبیق پذیری
 • 100امتیاز کل

  عامل 1: تجربه

  تجربه مربوطه باید در مدت پنج سال قبل از درخواست برنامه به دست آمده باشد ، متقاضیان می توانند حداکثر 35 امتیاز تحت شرایط تجربه کسب کنند.

  • دو سال تجربه مرتبط : 20 امتیاز
  • سه سال تجربه مرتبط : 25 امتیاز
  • چهار سال تجربه مرتبط : 30 امتیاز
  • پنج سال تجربه مرتبط : 35 امتیاز
  معیارهای انتخاب برای خود اشتغالی کانادا

  عامل 2 : سن

  به متقاضیان مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا بر اساس سن آنها در زمان درخواست اعطا می شود.

  • 16 یا زیر 16 سال : صفر امتیاز
  • 17 سال : 2 امتیاز
  • 18 سال : 4 امتیاز
  • 19 سال : 6 امتیاز
  • 20 سال : 8 امتیاز
  • 21 – 49 سال : 10 امتیاز
  • 50 سال : 8 امتیاز
  • 51 سال : 6 امتیاز
  • 52 سال : 4 امتیاز
  • 53 سال : 2 امتیاز
  • بالای 54 سال : صفر امتیاز

  عامل 3 : میزان تحصیلات

  متقاضیان مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا می توانند تا 25 امتیاز تحت عنوان عامل تحصیلات دریافت کنند.

  • فوق لیسانس یا دکتری و حداقل 17 سال تحصیل تمام وقت یا معادل تمام وقت آن : 25 امتیاز
  • دو یا چند مدرک دانشگاهی در سطح کارشناسی و حداقل 15 سال تحصیل تمام وقت یا تمام وقت معادل آن : 22 امتیاز
  • دیپلم سه ساله ، گواهی تجارت یا کارآموزی و حداقل 15 سال تحصیل تمام وقت یا معادل تمام وقت آن : 22 امتیاز
  • مدرک دانشگاهی دو سال یا بیشتر در سطح کارشناسی و حداقل 14 سال تحصیل تمام وقت یا معادل تمام وقت آن : 20 امتیاز
  • دیپلم دو ساله ، گواهی تجارت یا کارآموزی و حداقل 14 سال تحصیل تمام وقت یا معادل تمام وقت آن : 20 امتیاز
  • مدرک دانشگاهی یک ساله در سطح کارشناسی و حداقل 13 سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن : 15 امتیاز
  • دیپلم یک ساله ، گواهی تجارت یا کارآموزی و حداقل 13 سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن : 15 امتیاز
  • دیپلم یکساله ، گواهی تجارت یا کارآموزی و حداقل 12 سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن : 12 امتیاز
  • دیپلم دبیرستان : 5 امتیاز

  عامل 4 : توانایی زبان

  افراد خود اشتغال در برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا می توانند بسته به مهارت خود در زبان انگلیسی یا فرانسه حداکثر 24 امتیاز دریافت کنند.

  امتیازات سطح زبان
  نوشتنخواندنگوش دادنصحبت كردناولین زبان رسمی
  4444مهارت بالا
  2222تسلط متوسط
  1111 مهارت اولیه
  0000 بدون مهارت

  لطفا توجه داشته باشید که برای مهارت در سطح پایه ، می توانید حداکثر دو امتیاز کسب کنید.

  نوشتنخواندنگوش دادنصحبت کردنزبان رسمی دوم
  2222مهارت بالا
  2222مهارت متوسط
  1111مهارت اولیه
  0000بدون مهارت

  عامل 5 : تطبیق پذیری

  افراد خود اشتغال در برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا می توانند تا 6 امتیاز برای سازگاری بر اساس موارد زیر کسب کنند :

  امتیازاتتطبیق پذیری
  سطح تحصیلات همسر
  0دیپلم دبیرستان یا مدرک تحصیلی پایین تر
  3 دیپلم یکساله ، گواهی تجارت ، کارآموزی یا مدرک دانشگاهی و حداقل 12 سال تحصیل تمام وقت یا معادل تمام وقت 3
  4دیپلم دو یا سه ساله ، گواهینامه تجارت ، کارآموزی یا مدرک دانشگاهی و حداقل 14 سال تحصیل تمام وقت یا معادل تمام وقت
  5مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا و حداقل 17 سال تحصیل تمام وقت یا معادل تمام وقت
  سابقه کار قبلی در کانادا
  5متقاضی یا همسر وی حداقل یک سال کار تمام وقت را در کانادا با مجوز کار معتبر انجام داده است
  گذراندن دوره تحصیلی قبلی در کانادا
  5متقاضی یا همسر وی یک برنامه تحصیل تمام وقت به مدت حداقل دو سال در یک دانشگاه در کانادا به پایان رسانده است و باید این کار را بعد از 17 سالگی و با مجوز تحصیلی معتبر انجام داده باشد
  داشتن خویشاوند در کانادا
  5متقاضی یا همسر وی دارای یک خویشاوند ( والدین ، پدربزرگ و مادربزرگ ، فرزند ، نوه ، فرزند والدین ، خواهر و برادر ، فرزند پدربزرگ و مادربزرگ ، عمه یا عمو یا نوه پدر و مادر ، خواهرزاده یا برادر زاده ) است که در کانادا اقامت دارد و دارای تابعیت یا مقیم دائم کانادا است.

  معاینات پزشکی ، ارزیابی خطرات امنیتی و تمکن مالی کافی

  مانند اکثر برنامه های مهاجرتی دیگر کانادا ، متقاضی و اعضای نزدیک خانواده متقاضی باید تحت معاینات پزشکی و ارزیابی خطرات امنیتی قرار گیرند و همچنین بتوانند نشان دهند که پس از ورود به کانادا از بودجه کافی برای تامین مخارج خود و خانواده خود برخوردار خواهند بود.

  فعالیت های واجد شرایط در مشاغل حرفه ای در هنر و فرهنگ

  فعالیت های واجد شرایط در مشاغل حرفه ای در هنر و فرهنگ
  • کتابدار
  • نگهبان و سرپرست
  • بایگانی کنندگان
  • نویسنده
  • ویراستار
  • روزنامه نگار
  • مشاغل حرفه ای در روابط عمومی و ارتباطات
  • اصطلاح شناسان و مترجمان
  • تهیه کننده ، کارگردان ، طراح رقص و مشاغل مرتبط
  • رهبر ، آهنگساز و تنظیم کننده
  • نوازنده و خواننده
  • رقاص
  • بازیگر و کمدین
  • نقاش ، مجسمه ساز و سایر هنرمندان تجسمی

  فعالیت های واجد شرایط در مشاغل فنی و ماهر در هنر ، فرهنگ ، تفریح و ورزش

  • تکنسین ها و دستیاران کتابخانه و بایگانی
  • مشاغل فنی مرتبط با موزه ها و گالری های هنری
  • عکاس
  • اپراتور دوربین فیلمبرداری
  • تکنسین هنرهای گرافیکی
  • تکنسین پخش
  • تکنسین ضبط صدا و تصویر
  • سایر مشاغل فنی و هماهنگ در تصاویر متحرک ، پخش و هنرهای نمایشی
  • پشتیبانی مشاغل در زمینه تصاویر متحرک ، پخش و هنرهای نمایشی
  • گوینده و سایر پخش کنندگان
  • مجری
  • طراحان گرافیک و تصویرگران
  • طراح داخلی
  • تئاتر ، مد ، نمایشگاه و دیگر طراحان خلاق
  • صنعتگر
  • الگو ساز – پارچه ، چرم و محصولات خز
  • ورزشکار
  • مربی
  • مقامات ورزشی و داوران
  • رهبران برنامه و مربیان در تفریح ، ورزش و تناسب اندام

  مزایای برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا

  برای مهاجرت از طریق این برنامه نیازی به پیشنهاد کار نیست و در این روش قبل از ورود به کانادا نیازی به خرید یا تأسیس کسب و کار نیست و در صورت موفقیت ، اقامت دائم کانادا به فرد تعلق می گیرد.

  مزایای برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا

  در نهایت به عنوان یک فرد خود اشتغال می توانید بر اساس توانایی خود در اثبات اینکه سهم قابل توجهی در فرهنگ یا ورزش کانادا خواهید داشت یا قصد خرید و مدیریت مزرعه را دارید ، برای دریافت اقامت دائم درخواست دهید.

  برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا یک برنامه بسیار پیچیده است زیرا شما نیاز دارید تا اهداف و برنامه های آینده خود را در کانادا نشان دهید و ما در موسسه مهاجرتی رجبی به طور معمول ، به این دسته از افراد در تهیه یک طرح تجاری کمک می کنیم تا افسر مهاجرت را قانع کند ، ما به مشتریان خود در شرایط سخت کمک کرده ایم و آنها را راهنمایی کرده ایم تا یک برنامه موثرتر تهیه کنند ، ما می توانیم به شما در تهیه پیش نویس درخواست و تنظیم مدارک مورد نیاز کمک کنیم و یک برنامه کاملا برنامه ریزی شده و کامل احتمال پذیرش شما را افزایش می دهد.

  برای دریافت اطلاعات کامل در خصوص راه های مهاجرت به کانادا ، حتما مقاله مهاجرت به کانادا را مرور کنید.

  سوالات پر تکرار مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا

  در این مقاله از شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) تلاش کردیم موارد کاربردی در خصوص مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا ارائه کنیم ، با ما از طریق بخش دیدگاه در پایین همین صفحه در ارتباط باشید ، سوالات خود را مطرح کنید و پاسخ خود را در اسرع وقت دریافت نمایید.

  چه کسانی می توانند از برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا استفاده کنند؟

  کشاورزان خود اشتغال ، ورزشکاران بین المللی ، حرفه ای ، یا افراد در صنعت هنر و فرهنگ که می توانند ثابت کنند دارای توانایی خود اشتغالی در کانادا هستند ، مشروط به اینکه شرایط معیار انتخاب رشته را دارند ، واجد شرایط ویزای مهاجرت تجاری در برنامه خود اشتغالی فدرال کانادا هستند.

  برای اثبات توانایی خود اشتغالی فدرال کانادا چند سال سابقه کار مورد نیاز است؟

  برای این منظور متقاضیان باید حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط در صنعت حرفه ای در پنج سال قبل از درخواست مهاجرت تجاری خود داشته باشند ، ورزشکاران حرفه ای و افراد در صنعت هنر و فرهنگ نیز باید مدارک زیر را ارائه دهند: 1. دو سال خود اشتغالی در صنعت خود ، یا 2. دو سال مشارکت در سطح جهانی در حوزه خود ، یا 3. ترکیبی از یک سال از هریک از موارد فوق.

  چه عواملی بر امتیاز مهاجرت خود اشتغالی فدران کانادا تاثیر دارد؟

  افسری که درخواست را دریافت می کند سن شما را در نظر می گیرد ( با کسر امتیاز برای هر سال بالای 49 سال و زیر 21 سال ) ، سطح تحصیلات و سطح زبان شما امتیاز شما را افزایش می دهد.

  آیا داشتن خویشاوند در کانادا برای برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا امتیاز آور است؟

  متقاضی یا همسر وی دارای یک خویشاوند ( والدین ، پدربزرگ و مادربزرگ ، فرزند ، نوه ، فرزند والدین ، خواهر و برادر ، فرزند پدربزرگ و مادربزرگ ، عمه یا عمو یا نوه پدر و مادر ، خواهرزاده یا برادر زاده ) است که در کانادا اقامت دارد و دارای تابعیت یا مقیم دائم کانادا است. اگر موارد بالا را داشته باشید 5 امتیاز به دست خواهید آورد.

  تجربه کاری چند امتیاز به برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا اضافه خواهد کرد؟

  دو سال تجربه مرتبط : 20 امتیاز سه سال تجربه مرتبط : 25 امتیاز چهار سال تجربه مرتبط : 30 امتیاز پنج سال تجربه مرتبط : 35 امتیاز

  در این مقاله را برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا آشنا شدید ، اگر نگران هزینه های خود هستید بدون نگرانی با ما در موسسه مهاجرتی رجبی از طریق دفاتر تهران و شیراز در ارتباط باشید ! هدف ما این است که به همه کسانی که مایل به مهاجرت به کانادا هستند کمک کنیم ، با ما تماس بگیرید تا گزینه های متعددی را برای شما ارائه دهیم ، همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله کار در مانیتوبا کانادا را بخوانید ؛ مقاله ای جالب در خصوص مهاجرت کاری به کشور کانادا.

  Rate this post
  بازگشت به لیست

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *