ارزش پاسپورت دومینیکا
یکشنبه, 05 سپتامبر 2021 / Published in دومینیکا
ارزش پاسپورت دومینیکا در حال حاضر بر اساس شاخص رتبه بندی گذرنامه هاردر رتبه ۳۲ قرار دارد و دسترسی به ۱۴۵ کشور بدون روادید را فراهم می کند که آن را به یک گذرنامه با ارزش برای ایرانی ها تبدیل می کند زیرا دارندگان گذرنامه دومینیکا هنگام ورود به کشورهایی مانند سنگاپور ، انگلستان ،