سیتیزن شیپ یا شهروندی چیست؟

سیتیزن شیپ یا شهروندی چیست؟
مشاور مهاجرتی

بله، سیتیزن شیپ با شهروند بودن و داشتن تابعیت یک کشور، همه به یک معنا بوده و یکسان هستند.

خیر، با این که داشتن اقامت دائم و سیتیزنی یک کشور اجازه زندگی و حضور بدون محدودیت در آن کشور را می دهد، اما این دو با هم متفاوت هستند و خدمات و ویژگی های متفاوتی با یکدیگر دارند.

 بله، شما قصد دریافت تابعیت، شهروندی و یا سیتیزن شیپ هر کشوری را که داشته باشید، در ابتدا باید موفق به دریافت اقامت دائم آن شده سپس می توانید به شهروندی دست پیدا کنید.

بله، بسیاری از کشورها جهان البته نه تمامی آن ها، طبق شرایط خاص و مشخص به دیگر شهروندان خارجی تابعیت و سیتیزنشیپی خود را نیز اعطا می کنند.

تابعیت و شهروندی کشورها به طور کل از طریق دو اصل خاک و اصل خون امکان پذیر است و هر کشوری یکی از این دو و یا هر دو را اجرا می نمایند.

قواعد اعطای سیتیزن شیپ یا تابعیت

اعطای تابعیت و سیتیزنی در کشورهای جهان به طورکلی از 2 قانون خاک و یا قانون پیروی می کند. البته برخی کشورها نیز ترکیبی از هر دو قانون را به اجرا می گذارند. شما باید در ابتدا این قوانین را بشناسید و سپس در رابطه با قانون حاکم بر کشور مقصدی که قصد مهاجرت به آن را دارید، اطلاعات دقیق و به روزی به دست آورید.

در ادامه قانون خاک و قانون خون را به شما معرفی خواهیم کرد:

قانون خاک

قانون خاک یا اصل خاک، یکی از قواعد اعطای سیتیزن شیپ یا تابعیت است که بر اساس آن، به کودکانی که در خاک آن کشور متولد می شوند، به طور خودکار تابعیت و شهروندی اعطا می شود. این اصل معمولا در کشورهای مهاجر پذیر اجرا می شود و هر کودکی که در سرزمین کشور مذکور به دنیا بیاید، بدون توجه به تابعیت والدینش، تابعیت کشور محل تولدش را می پذیرد.

قانون خون

قانون خون یا اصل نسب، یکی دیگر از اصل های موجود برای اعطای تابعیت یا سیتیزن شیپ در کشورهای مختلف است. بر اساس این اصل، تابعیت فرد به تابعیت یک یا هردوی والدین او تعلق می گیرد. به عبارت دیگر، اگر یکی از والدین (یا هر دوی آن ها) شهروند یک کشور خاص باشند، به طور خودکار تابعیت آن کشور به فرزند آنان نیز اعطا می شود، حتی اگر کودک در خاک آن کشور متولد نشده باشد.

تفاوت اقامت دائم و سیتیزن شیپ

یکی از موارد مهمی که برخی از مهاجرین از آن بی اطلاع هستند و گاها آن را شبیه به هم و یکسان می دانند، اقامت دائم با شهروندی یا سیتیزن شیپ یک کشور بودن است. با این که شهروندی و اقامت دائم هر دو به افراد اجازه می دهند در یک کشور زندگی و کار کنند، اما تفاوت های مهمی بین آن ها وجود دارد که بدین شرح هستند:  

  • شهروندان از تمام حقوق و مزایای یک کشور، از جمله حق رای دادن، احراز مقام دولتی و دریافت کمک های دولتی، برخوردارند، اما مقیمان دائم از برخی از حقوق و مزایای شهروندان برخوردارند، اما ممکن است حق رای دادن، احراز مقام دولتی، یا دریافت برخی از کمک های دولتی را نداشته باشند.
  • شهروندان موظف به اطاعت از قوانین کشور، پرداخت مالیات و خدمت به کشور در زمان جنگ یا صلح هستند، اما مقیمان دائم فقط موظف به اطاعت از قوانین کشور و پرداخت مالیات هستند.
  • شهروندان از حمایت کامل دولت خود در برابر خطرات خارجی و داخلی برخوردارند، اما مقیمان دائم ممکن است از حمایت محدودی از سوی دولت خود در برابر خطرات خارجی و داخلی برخوردار باشند.
  • شهروندان می توانند با پاسپورت خود به طور آزادانه به داخل و خارج از کشور سفر کنند، اما مقیمان دائم ممکن است برای سفر به خارج از کشور به مجوز یا ویزا نیاز داشته باشند.
  • شهروندان می توانند اموال را در کشور به ارث ببرند، اما مقیمان دائم ممکن است در ارث بردن اموال در کشور محدودیت داشته باشند.
  • شهروندی معمولاً از طریق تولد، نسب، یا فرآیند طبیعی شدن به دست می آید، اما اقامت دائم معمولاً از طریق سرمایه گذاری، کار، یا ازدواج با یک شهروند به دست می آید.
  • در برخی از کشورها، شهروندی را می توان به دلیل ارتکاب جرم یا اقدامات ضد دولتی لغو کرد، اما اقامت دائم را می توان در صورت عدم رعایت قوانین کشور یا ترک کشور برای مدت زمان طولانی لغو کرد. به طورکل لغو شهروندی بسیار سخت تر از اقامت دائم است.
شهروندیاقامت دائمویژگی
کاملمحدودحقوق
بیشترکمترمسئولیت‌ها
کاملمحدودامنیت
آزادانهبا محدودیتسفر
کاملمحدودارث
تولد، نسب، یا طبیعی شدنسرمایه‌گذاری، کار، یا ازدواجنحوه کسب
به دلیل جرم یا اقدامات ضد دولتیعدم رعایت قوانین یا ترک کشوراز دست دادن
تفاوت اقامت دائم و سیتیزنی

سیستم تعیین تابعیت یا سیتیزن شیپ

اما در این جا باید بدانید که سیستم تعیین تابعیت یا سیتیزن شیپ افراد به طور کل به دو صورت امکان پذیر است:

  • تابعیت طبیعی: تابعیت طبیعی به گونه ای از اعطای سیتیزنی گفته می شود که به صورت اتوماتیک از طریق یکی از اصل های خاک یا خون به افراد داده می شود.
  • تابعیت اکتسابی: این نوع از تابعیت در رابطه با افرادی است که پس از رسیدن به سن قانونی از طریق مهاجرت به کشوری دیگری تابعیتی مازاد با دست آورده و یا حتی تابعیت اولیه خود را ابطال و یک تابعیت جدید را به دست می آورند. این نوع از تابعیت را با توجه به قوانین کشورهای مختلف می توان از طریق سرمایه گذاری، کار، ازدواج و غیره به دست آورد.

مزایای سیتیزن شیپ یا شهروندی

حوزه خدماتمزایای سیتیزن شیپ یا شهروندی
حقوق مدنیآزادی بیان: شهروندان می توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، حتی اگر این نظرات با نظرات دولت مغایر باشد.
آزادی در اجتماع: شهروندان می توانند به طور مسالمت آمیز در تجمعات و راهپیمایی ها شرکت کنند.
برابری در برابر قانون: شهروندان در برابر قانون یکسان هستند و از تبعیض مصون هستند.
حقوق سیاسیحق رای دادن: شهروندان می توانند در انتخابات و رفراندوم ها رای داده و نمایندگان خود را انتخاب کنند.
احراز مقام دولتی: شهروندان می توانند برای احراز مقامات دولتی در انتخابات نامزد شوند.
مشارکت در فرایند سیاسی: شهروندان می توانند از طریق عضویت در احزاب سیاسی، لابی‌گری و سایر روش ها در فرایند سیاسی کشور خود مشارکت کنند.
حقوق اجتماعآموزش و پرورش: شهروندان به آموزش و پرورش رایگان یا با هزینه کم در مدارس دولتی دسترسی دارند.
مراقبت های بهداشتی: شهروندان به مراقبت های بهداشتی رایگان یا با هزینه کم در بیمارستان ها و کلینیک های دولتی دسترسی دارند.
تامین اجتماعی: شهروندان در صورت از کارافتادگی، بازنشستگی یا بیکاری از حمایت مالی دولت برخوردار می شوند.
فرصت هااشتغال: شهروندان به فرصت های شغلی در بخش دولتی و خصوصی دسترسی دارند.
تحصیل: شهروندان می توانند در دانشگاه ها و موسسات آموزشی کشور خود با شهریه کم یا بدون شهریه تحصیل کنند.
سفر: شهروندان می توانند با پاسپورت کشور خود به طور آزادانه به داخل و خارج از کشور سفر کنند.
خدماتخدمات دولتی: شهروندان به خدمات دولتی مانند صدور گواهینامه رانندگی، گذرنامه و سایر اسناد و مدارک دسترسی دارند.
حمایت کنسولی: در صورت سفر به خارج از کشور، شهروندان می توانند از حمایت سفارتخانه ها یا کنسولگری های کشور خود در آن کشور برخوردار شوند.
مشارکتجامعه: شهروندان می توانند از طریق رای دادن، داوطلب شدن برای انجمن ها، یا به اشتراک گذاشتن نظرات خود با مقامات منتخب، در جامعه خود مشارکت کنند.
کشور: شهروندان می توانند در زمان جنگ یا صلح به کشور خود خدمت کنند.
مسئولیت هااطاعت از قوانین: شهروندان موظف هستند از قوانین کشور خود اطاعت کنند.
پرداخت مالیات: شهروندان موظف هستند مالیات خود را به دولت بپردازند.
خدمت به کشور: در برخی از کشورها، شهروندان مرد موظف به خدمت سربازی هستند.
مشارکت در جامعه: شهروندان می توانند از طریق رای دادن، داوطلب شدن برای انجمن ها، یا به اشتراک گذاشتن نظرات خود با مقامات منتخب، در جامعه خود مشارکت کنند.

تعهدات سیتیزن ها یا شهروندان

در کنار حقوق و مزایای متعددی که سیتیزنی یا شهروندی به افراد اعطا می کند، تعهداتی نیز برای شهروندان در نظر گرفته شده است. این تعهدات به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

تعهدات سیتیزن ها یا شهروندانشرایط
تعهد به قانوناطاعت از قوانین: شهروندان موظف هستند از تمام قوانین کشور خود، چه قوانین مدنی و چه قوانین کیفری، اطاعت کنند.
احترام به نظم عمومی: شهروندان موظف هستند به نظم عمومی احترام بگذارند و از هرگونه اقدامی که به نظم عمومی خدشه وارد کند، خودداری کنند.
همکاری با مقامات: شهروندان موظف هستند با مقامات دولتی در اجرای قوانین و حفظ نظم عمومی همکاری کنند.
تعهد به جامعهمشارکت در انتخابات: شهروندان موظف هستند در انتخابات و رفراندوم ها شرکت کرده و نظر خود را در مورد مسائل مهم کشور بیان کنند.
خدمت به جامعه: شهروندان می توانند از طریق داوطلب شدن برای انجمن ها، کمک به نیازمندان، یا به اشتراک گذاشتن نظرات خود با مقامات منتخب، در جامعه خود خدمت کنند.
حفاظت از محیط زیست: شهروندان موظف هستند از محیط زیست مراقبت کرده و از آلوده کردن آن خودداری کنند.
تعهد به کشوردفاع از کشور: در زمان جنگ، شهروندان مرد موظف به دفاع از کشور خود هستند.
پرداخت مالیات: شهروندان موظف هستند مالیات خود را به دولت بپردازند تا دولت بتواند از این مالیات ها برای ارائه خدمات به شهروندان و اداره کشور استفاده کند.
احترام به نمادهای ملی: شهروندان موظف هستند به نمادهای ملی مانند پرچم و سرود ملی کشور خود احترام بگذارند.
اهمیت تعهدات شهروندی

اهمیت تعهدات شهروندی

تعهدات شهروندی برای حفظ نظم و ثبات در جامعه ضروری است و به دولت کمک می‌کند تا وظایف خود را به درستی انجام دهد. همچنین تعهدات شهروندی به شهروندان کمک می کند تا در اداره کشور خود مشارکت داشته باشند و از حقوق خود به طور کامل بهره مند شوند.

شهروندان آگاه و مسئول به تعهدات خود عمل می کنند و در جهت پیشرفت و توسعه کشور خود تلاش می کنند و با انتقاد سازنده از عملکرد دولت به بهبود اوضاع کشور کمک می نمایند. یک شهروند آگاه و مسئول با مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی، در ساختن جامعه ای بهتر نقش‌آفرینی موثری خواهد نمود.

در این مطلب خلاصه ای از شرایط سیتیزن شیپ یا همان شهروندی و رسیدن به تابعیت یک کشور را شرح دادیم. برای اطلاع از بهترین روش های مهاجرت به هریک کشورهای جهان و چگونگی اخذ اقامت دائم و تابعیت آن ها با مشاورین شرکت رجبی تماس حاصل نموده و مشاوره رایگان دریافت نمایید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *