تحصیل در هند
شنبه, 13 فوریه 2021 / منتشر شده در هند
تحصیل در هند هنوز هم اصلاحات زیادی در دست دارد ، زیرا همراه با رشد اقتصادی در حال رشد است ، این کشور از تحقیقات پشتیبانی می کند و بر یک نیروی کار تحصیل کرده با تعهد به یادگیری مادام العمر تأکید می کند. دانشجویانی که در هند تحصیل می کنند و بر روی فن