تحصیل در اسلوونی
پنج‌شنبه, 26 نوامبر 2020 / منتشر شده در اسلوونی
تحصیل در اسلوونی برای هر دانشجویی که مایل به مهاجرت تحصیلی به اروپا است می تواند گزینه ای جالب توجه باشد چراکه این کشور علاوه بر داشتن زیبایی های طبیعی به شدت از ایده ساختن یک منطقه اروپایی برای تحصیل بین المللی حمایت می کند. بخشی از قلمرو این کشور توسط کوه های بزرگ و