معرفی شهرهای کشور چین

معرفی شهرهای کشور چین

معرفی شهرهای کشور چین را در این مقاله از شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) خواهید خواند ، مهمترینذکلان شهرهای این کشور و شهر های مهم چین را در این محتوا خواهید شناخت برای آشنایی بیشتر با چین و روش های مهاجرت به آن ، مقاله مهاجرت به چین را مرور کنید.

همه می‌دانند چین بیشترین جمعیت جهان را دارد و یک غول اقتصادی است ، اما آیا می‌دانستید که با پیشرفت مستمر شهرنشینی ، تعداد شهرهای چین در سال های اخیر به سرعت افزایش یافته است و اکنون شمار شهرهای آن به 687 شهر رسیده است.

چین به 23 استان تقسیم شده است که 22 استان آن تحت کنترل جمهوری خلق چین است و بیست و سومین استان ، تایوان مورد ادعای جمهوری خلق چین است ، اما توسط جمهوری خلق چین اداره یا کنترل نمی شود و بنابراین یک کشور مستقل واقعی است ، هنگ کنگ و ماکائو نیز استان های چین نیستند ، اما مناطق اداری ویژه نامیده می شوند.

لیست کامل تقسیمات در سطح استان و مراکز آن به شرح زیر است :

 1. آنهویی – هفی
 2. فوجیان – فوژو
 3. گانسو – لانژو
 4. گوانگدونگ – گوانگژو
 5. گوئیژو – گوئیانگ
 6. هاینان – هایکو
 7. هبی – شیجیاژوانگ
 8. هیلونگجیانگ – هاربین
 9. هنان – ژنگژو
 10. هوبی – ووهان
 11. هونان – چانگشا
 12. جیانگ سو – نانجینگ
 13. جیانگشی – نانچانگ
 14. جیلین – چانگچون
 15. لیائونینگ – شن یانگ
 16. چینگهای – شینینگ
 17. شانشی – شیان
 18. شاندونگ – جینان
 19. شانکسی – تایوان
 20. سیچوان – چنگدو
 21. یوننان – کونمینگ
 22. ژجیانگ – هانگژو

در زیر شهر های چین بر اساس استان ، مناطق ویژه اداری و مناطق خودمختار نام برده شده است.

استان آنهویی

 • آنکینگ
 • بنگبو
 • هفی
 • هواینان
 • هوانگشان
 • معانشان
 • شکسیان
 • تونگ چنگ
 • تانگلینگ
 • ووهو
 • ژوانچنگ

استان پکن

 • پکن
 • چونگ کینگ
 • چونگ کینگ
 • هچوان
 • وانژو
استان پکن

استان گانسو

 • دانهوانگ
 • جیوکوان
 • لانژو
 • پینگلیانگ
 • تیانشوئی
 • وووی
 • یومن

استان گوانگدونگ

 • چائوژو
 • فوشان
 • گوانگژو
 • جیانگمن
 • ماومینگ
 • ماوژوا
 • شانتو
 • شائوگوان
 • شنژن
 • ژانجیانگ
 • ژائوکینگ
 • ژونگشان

منطقه خود مختار گوانگشی

 • بیس
 • بیهای
 • گویلین
 • لیوژو
 • نانینگ
 • پینگ شیانگ
 • ووژو
 • یولین

استان گوئیژو

 • انشون
 • دویون
 • گوئیانگ
 • زونی

استان هاینان

 • هایکو

استان هبی

 • بائودینگ
 • کانگژو
 • چنگده
 • هاندان
 • کالگان
 • کینوانگدائو
 • شانهایگوان
 • شیجیاژوانگ
 • تانگشان
 • زینگتای
 • ژوانهوا
 • ژنگدینگ

استان فوجیان

 • فوژو
 • لونگیان
 • نانپینگ
 • کوانژو
 • سانمینگ
 • شائوو
 • شیامن
 • یونگ آن
 • ژانگژو
استان فوجیان

استان هیلونگجیانگ

 • آچنگ
 • بین
 • هاربین
 • هگانگ
 • هولان
 • جیاموسی
 • جیکسی
 • مودانجیانگ
 • قیقیار
 • شوانگ یاشان
 • ییچون

استان هنان

 • آنیانگ
 • هبی
 • جیائوزو
 • کایفنگ
 • لوهه
 • لویانگ
 • نانیانگ
 • شانگکیو
 • شین شیانگ
 • شینیانگ
 • شوچانگ
 • ژنگژو
 • ژوکو

منطقه اداری ویژه هنگ کنگ

 • هنگ کنگ
 • ویکتوریا

استان هوبی

 • دیه
 • هانکو
 • هانیانگ
 • هوانگشی
 • جینگژو
 • لائوهکو
 • ووچانگ
 • ووهان
 • شیانگ فان
 • یچانگ

استان هونان

 • چانگده
 • چانگشا
 • هنگ یانگ
 • جینشی
 • شائویانگ
 • شیانگتان
 • یی یانگ
 • یو یانگ
 • ژوژو

منطقه خودمختار مغولستان داخلی

 • بائوتو
 • چیفنگ
 • دوولون
 • ارنهوت
 • هیلر
 • هوهات
 • جینینگ
 • منژولی
 • تونگلیائو
منطقه خودمختار مغولستان داخلی

استان جیانگسو

 • چانگشو
 • چانگژو
 • هوایان
 • هوآیین
 • لیانیونگانگ
 • نانجینگ
 • نانتونگ
 • سوژو
 • تایژو
 • وکسی
 • شوژو
 • یانچنگ
 • یانگژو
 • ژنجیانگ

استان جیانگشی

 • گانژو
 • جیان
 • جینگدژن
 • جیوجیانگ
 • نانچانگ
 • پینگ شیانگ
 • شانگرائو
 • ژانگشو

استان جیلین

 • بایچنگ
 • چانگچون
 • جیلین
 • لیائویان
 • سیپینگ
 • تانگهوا
 • یانجی

استان لیائونینگ

 • انشان
 • بیپیائو
 • بنکسی
 • دالیان
 • داندونگ
 • فوشون
 • فوکسین
 • جینژو ( لیائونینگ جنوبی )
 • جینژو ( لیائونینگ غربی )
 • لیائوانگ
 • لوشون
 • شن یانگ
 • وافنگدیان
 • ینگکو

منطقه اداری ویژه ماکائو

 • ماکائو

منطقه خودمختار نینگشیا

 • یینچوان

استان چینگهای

 • گل مود
 • لنگهو
 • شینینگ
استان چینگهای

استان شانشی

 • آنکانگ
 • بائوجی
 • هانژونگ
 • شانگلو
 • تونگوان
 • شیان
 • شیان یانگ
 • یانان

استان شاندونگ

 • دژو
 • جنان
 • جینینگ
 • لینزی
 • چینگدائو
 • قفو
 • ویفانگ
 • ویهای
 • یانتای
 • زائوژوانگ
 • زیبو
استان شاندونگ

استان شانکسی

 • چانگجی
 • داتونگ
 • جین جونگ
 • لینفن
 • پوژو
 • تایوان
 • یانگ کوان

استان سیچوان

 • چنگدو
 • کانگدینگ
 • لوژو
 • میانیانگ
 • نانچونگ
 • نیجیانگ
 • وتونگ کیائو
 • یاان
 • یبین
 • زیگونگ
 • تیانجین
 • تانگگو
 • تیانجین

منطقه خودمختار تبت

 • گارتوک
 • گیانگزه
 • لهاسا
 • شیگاتسی

منطقه خود مختار سین کیانگ

 • حامی
 • هوتن
 • کارامای
 • کاشغر
 • کوچا
 • کولجا
 • شیحزی
 • تورفان
 • اورومچی
 • یارکند

منطقه خودمختار شانگهای

 • شانگهای

استان یوننان

 • دالی
 • گجیو
 • جینگونگ
 • کای یوان
 • کونمینگ
 • پوور

استان ژجیانگ

 • نینگبو
 • هانگژو
 • هوژو
 • جیاکسینگ
 • جین هوا
 • کوژو
 • شائوکسینگ
 • ونژو

10 شهر اصلی چین

در زیر 10 شهر اصلی چین معرفی شده است که به عنوان 10 شهر بزرگ چین نیز رتبه بندی می شوند ، برخی از آنها ممکن است مقاصد گردشگری معمولی در چین نباشند ، اما همه آنها در زمینه منافع اقتصادی یا مالی به کشور کمک زیادی کرده اند ، برای اطلاعات بیشتر ، می توانید راهنمای اطلاعات کشور چین از موسسه مهاجرتی رجبی را نیز مطالعه فرمایید.

10 شهر اصلی چین

شانگهای

شهر شانگهای به دلیل نفوذ جهانی خود در تولید و خرده فروشی شناخته شده است زیرا بزرگترین بندر چین است و برخی از بهترین خطوط دریایی ، جاده ای و هوایی در جهان را ارائه می دهد.

این شهر تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی دارد زیرا میزبان یکی از 5 بازار برتر بورس در جهان است ، اما رشد سریع آن با یکی از بالاترین هزینه های زندگی در چین همراه است و متوسط دستمزد ماهانه 1000 دلاری در چین برای بسیاری از ساکنان آن ناکافی به نظر می رسد و بیشتر حقوق ماهانه به اجاره در شانگهای پرداخت می شود.

پکن

پایتخت چین ، پکن ، خانه بیش از 20 میلیون نفر است و یکی از شهرهای اصلی چین از نظر حمل و نقل است و میزبان 2 مورد از از بزرگترین فرودگاه های جهان می باشد.

این شهر ترکیبی از معماری قدیمی دوران امپراتوری با معماری جدید است که به دلیل رشد سریع اقتصادی آن به وجود آمده است.

این شهر به عنوان پایتخت میلیاردرهای جهان شناخته می شود و بیش از هر جای دیگر دنیا در پکن 500 شرکت وجود دارد که آن را به مقصدی برتر برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در چین تبدیل می کند ، قصد سرمایه گذاری در چین را دارید ، مقاله لینک شده را بخوانید.

هزینه زندگی در پکن با بسیاری از پایتخت‌های اروپا برابری می‌کند و در واقعگران‌تر از سانفرانسیسکو و لندن است.

پکن به عنوان مرکز فرهنگی و سیاسی چین ، از نظر هزینه های زندگی زیاد از شانگهای عقب نیست و به طور خلاصه ، اگرچه زندگی در چین عموما مقرون به صرفه‌تر از سایر قدرت‌های بزرگ اقتصادی است ، پکن ارزان نیست ، به‌ویژه برای مهاجرانی که خواهان استاندارد خاصی از راحتی و تجمل هستند.

چونگ کینگ

چونگ کینگ یک کلان شهر پررونق – بزرگترین شهر داخلی چین – در محل تلاقی رودخانه های یانگ تسه و جیالینگ است.

چونگ کینگ

شهر چونگ کینگ زمانی پایتخت این کشور در جریان درگیری های نظامی بود ، اما امروز مهم ترین منطقه شهری چین برای صنعت خودروسازی با کارخانه های متعددش در این فضا است و از شهر های مقرون به صرفه برای زندگی در چین می باشد.

همچنین بزرگ‌ترین سیستم مونوریل جهان را در خود جای داده است که به طور موثری مردم محلی را از تمام مناطق شهر به مرکز شهر منتقل می‌کند.

این شهر همچنین دارای بزرگترین ذخایر نفت داخلی در کشور است ، بنابراین احتمالا تأثیر آن در اقتصاد حمل و نقل جهان بیشتر خواهد شد.

تیانجین

تیانجین در شرق دور چین قرار دارد ، این شهر برای اولین بار در حدود سال 1400 تأسیس شد که آن را به یک شهرداری جدیدتر با استانداردهای چینی تبدیل کرده است و طی چند سال گذشته شاهد رشد جدیدی بوده است ، اما زمین‌های کشاورزی هنوز تقریبا نیمی از اندازه آن را تشکیل می‌دهند ، مناطق رشد اقتصادی در این شهر در خط تولید و همچنین در صنعت تجارت توسط دولت کنترل می شود و هزینه زندگی برای مهاجران در تیانجین در مقایسه با سایر نقاط جهان بالا است

گوانگژو

شهر گوانگژو خانه پنجمین دانشگاه بزرگ چین است که هزاران دانشجو را جذب می کند و به رشد بیشتر آن کمک می کند.

گوانگژو

گوانگژو ، پایتخت و مرکز تجاری استان ثروتمند گوانگدونگ ، اغلب در صحنه جهانی تحت الشعاع پکن و شانگهای قرار می گیرد ، اما به عنوان بزرگترین بندر دریایی چین جنوبی ، یکی از مهم ترین شهرهای این کشور از نظر اقتصادی است ، گوانگژو یکی از اولین مناطق تجارت آزاد در چین است که بخش های تجاری و تولیدی قوی و در حال گسترش و فرهنگ مصرف کننده رو به رشدی را توسعه داده است.

فرصت‌های شغلی که با اقتصاد بزرگ‌تر به وجود آمده اند ، موج‌هایی از مهاجران داخلی و مهاجران را به آسمان‌خراش‌های سر به فلک کشیده آن کشانده است ، و باعث ایجاد تنوع بین‌المللی و تنوع جهانی در مرکز شهر شده است ، اگر به دنبال یافتن کار در چین هستید ، می توانید اطلاعات لازم در این خصوص را در مقاله کار در چین از موسسه مهاجرتی رجبی را مطالعه فرمایید.

گوانگژو نیز از شهر های مقرون به صرفه است و غذا و حمل و نقل دز آن بسیار ارزان هستند ، و اجاره بیشترین هزینه را برای پرداخت دارد.

شنزن

شنژن که نام دره سیلیکون چین را به خود اختصاص داده است ، یکی از ثروتمندترین شهرهای این کشور است و به عنوان خانه برخی از غول های فناوری در جهان ، به جامعه پویا و متنوع خود ، متشکل از متخصصان جوان و استعدادهای بین المللی ، افتخار می کند.

شنژن خنک ترین، تمیزترین و از بهترین شهر های چین برای زندگی است اما نسبت به بسیاری از شهرهای چین هزینه زندگی کمی بالاتر دارد اما از 67 درصد شهرهای جهان ارزان تر است ، شنزن همچنین به عنوان یکی از 50 شهر برتر جهان برای نوآوری علمی دیده شده است.

چنگدو

چنگدو به بسیاری از چیزها در جهان شناخته شده است ، این شهر باستانی به دلیل بزرگ‌ترین ساختمانش از نظر مساحت وهمچنین نوآوری در صنعت IT و خودرو شناخته می شود و همچنین دارای بزرگترین زیستگاه پاندا در فضای باز است که در حفاظت از این گونه در خطر انقراض پیشرفت کرده است.

درست است که این شهر نسبت به برخی دیگر از شهرهای بزرگ چین ، فضای پر جنب و جوش کمتری دارد ، اما دارای امکانات رفاهی زیادی است که مربوط به آرامش و جمعیت کمتر است که در شهرهای پرجمعیت یافت نمیشود و اگر فردی به عنوان یک خارجی حقوق عالی دریافت کند ، زندگی بسیار مجلل تری نسبت به بسیاری از مردم محلی خواهد داشت و به طور کلی هزینه های زندگی در اسن شهر بسیار مقرون به صرفه است.

نانجینگ

نانجینگ یکی دیگر از شهرهای تاریخی و یکی از 4 شهر باستانی چین شهری در استان جیانگ سو است که در 300 کیلومتری کلان شهر شانگهای واقع شده است ، امروزه اکثر ساکنین خود را در صنعت خدمات استخدام می کند و خدمات مالی و فناوری اطلاعات در این شهر محبوب هستند.

زندگی در نانجینگ انتخاب شگفت انگیزی است ، این شهر به اندازه شانگهای پر سر و صدا و شلوغ نیست ، اما در عین حال ، پایتختی با استانداردهای بالای زندگی است.

ووهان

ووهان که در قلب چین قرار دارد ، شهری بزرگ با 10.76 میلیون نفر جمعیت و مرکز استان هوبی است ، این شهر که به دلیل تاریخ فرهنگی 3500 ساله خود مشهور است ، مهد تمدن شهری در حوضه رودخانه یانگ تسه و بندر چای شرقی در جاده باستانی چای است.

ووهان

ووهان به دلیل تخصص خود در مهندسی پل و ریل پرسرعت و برنامه ریزی و صنایع با فناوری پیشرفته شناخته شده است ، 50 درصد از پل های با دهانه بلند جهان و 60 درصد از راه آهن های پرسرعت چین توسط طراحان ووهان طراحی شده اند و به عبارتی این شهر یکی از ستون های اصلی مهم اقتصاد محلی را دارا است.

از نظر هزینه و کیفیت زندگی ، به جز قیمت مسکن یا مکان های گران ، هزینه ها در ووهان زیاد نیست ، حتی یک نفر که از شیان یا ییچانگ به ووهان می رود تعجب می کند که چگونه قیمت ها در ووهان اینقدر پایین است.

شیان

شیان یا سیان شهری تاریخی و یکی از 4 شهر باستانی چین است که در زمان سلسله های مختلف تاریخی به عنوان پایتخت دیده می شد.

این شهر در طی 5 – 6 دهه گذشته به عنوان یک مرکز تحقیقاتی ظهور کرده است و صنعت تولیدی قوی دارد ، این شهر 7.9 میلیون نفری به دلیل موفقیت در آموزش عالی در دنیای علم به دلیل موسسات محلی مانند دانشگاه شیان جیاتونگ و دانشگاه پلی تکنیک شمال غربی شناخته شده است.

به لحاظ کیفیت زندگی نیز ، زندگی در این شهر به اندازه زندگی در شانگهای ، پکن یا گوانگژو برای فرد هزینه ندارد و قیمت غذا ، حمل و نقل و غیره معقول است.

اگر قصد تحصیل در چین در دانشگاه های برتر همچون دانشگاه های شهر شیان را دارید ، با مشاورین ما در موسسه مهاجرتی رجبی در ارتباط باشید تا اطلاعات دقیقی از شرایط تحصیل در دانشگاه های برتر چین بدست آورید ، در همین راستا مقاله تحصیل در چین را هم بخوانید و اطلاعات به روزی دریافت کنید.

سوالات پر تکرار معرفی کشورهای چین

مشاوران ما در شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) در این مقاله به معرفی شهر های کشور چین پرداختند ، با ما از طریق بخش دیدگاه در ارتباط باشید ، سوالات درج شده در این قسمت را کارشناسان مجرب ما پاسخ خواهند داد.

شانگهای چین با چه مشخصه ای شناحته می شود؟

شهر شانگهای به دلیل نفوذ جهانی خود در تولید و خرده فروشی شناخته شده است زیرا بزرگترین بندر چین است و برخی از بهترین خطوط دریایی ، جاده ای و هوایی در جهان را ارائه می دهد.

پایتخت چین چگونه شهری است؟

پایتخت چین ، پکن ، خانه بیش از 20 میلیون نفر است و یکی از شهرهای اصلی چین از نظر حمل و نقل است و میزبان 2 مورد از از بزرگترین فرودگاه های جهان می باشد ، این شهر ترکیبی از معماری قدیمی دوران امپراتوری با معماری جدید است که به دلیل رشد سریع اقتصادی آن به وجود آمده است.

مهمترین شهر چین در صنعت خودروسازی کدام است؟

چونگ کینگ

کدام شهر چین برای زندگی مقرون به صرفه است؟

گوانگژو از شهر های مقرون به صرفه است و غذا و حمل و نقل در آن بسیار ارزان هستند ، و اجاره بیشترین هزینه را برای پرداخت دارد.

ووهان چین چگونه شهری است؟

ووهان که در قلب چین قرار دارد ، شهری بزرگ با 10.76 میلیون نفر جمعیت و مرکز استان هوبی است ، این شهر که به دلیل تاریخ فرهنگی 3500 ساله خود مشهور است ، مهد تمدن شهری در حوضه رودخانه یانگ تسه و بندر چای شرقی در جاده باستانی چای است.

شرکت مهاجرتی رجبی به عنوان یکی از موسسات برتر در زمینه اعزام و تحصیل دانشجو به خارج از کشور ، آماده است تا شما را در امر مهاجرت به کشور چین بر اساس شرایط خاصتان یاری رساند ، کافی است با دفاتر ما در شهر های تهران و شیراز در ارتباط باشید ، چنانچه پس از مطالعه این مقاله با موضوع معرفی شهر های کشور چین ، سوالی دارید با ما در ارتباط باشید ، همچنین توصیه می کنیم مقاله ارزان ترین شهر های چین برای کار و زندگی را هم بخوانید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطالب
خانه