کار در شیلی
یکشنبه, 02 می 2021 / Published in شیلی
کار در شیلی امروزه با توجه به توسعه انسانی ، ایجاد رقابت در زمینه های متعدد تجاری و اقتصادی و رشد درآمد سرانه یک انتخاب عالی برای مهاجرت کاری است. شیلی امروزه به یکی از امن ترین و با ثبات ترین کشورهای آمریکای لاتین مبدل گشته و در میان ثروتمندترین کشورهای این قاره قرار می